Változás – ügyfélfogadás

Kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. április 24-én pénteken és 27-én hétfőn szakmai továbbképzés miatt irodánkban (3300 Eger, Klapka Gy. u. 5/b.) az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Meghívó

Kedves Kollégák!

Szeretettel várunk Mindenkit 2015. január 8-án reggel 8.00 órától Egerben, a Knézich K. u. 8. alatt található Bartakovics B. Közösségi Ház 203-as termébe járási titkári testületi értekezletünkre.

Napirendi pontjaink:

1. Flaisik Krisztina tájékoztatása a gazdálkodásunk várható követelményeiről /ki mennyit költhet?; milyen céllal költhet, ha aktív, ha nyugdíjas?, stb…/
2. Balogh Éva: a 2015-ös év terveiről:
– üdülő fejlesztésről; turnus beosztásokról – kihasználtságról
– alapszervezeti titkárok képzéseiről;
– taglétszám alakulásáról; reprezentativitás mértékéről;
– bankkártyapénz visszaigényléséről;
3. Osváth Péterné: a nyugdíjasok életmódjának felméréséről; eredmények bekéréséről;
4. Dr. Németh Zoltán és Kulisityné Dr. Juhász Mária jogászaink a törvényi változásokról, amely érinti a munkavállalót, a munkanélkülit, a fiatalt, a családost, a nyugdíjba készülőt, stb…

Kérlek Benneteket, szerda délig jelezzétek, hogy részt tudtok-e venni a tanácskozáson.

Az értekezletet 11.00 óráig tervezzük.
Tisztelettel:
Balogh Éva
titkár

Téli szüneti nyitvatartás

KEDVES KOLLÉGÁK!

Decemberben a következő napokon lehet még az irodában ügyet intéznetek.
2014. december 15 – 18-ig; 8.00 – 15.30 között.
A téli szünetben december 29-én, hétfőn tartunk ügyeletet 8.00 – 14.00 óra között.

Balogh Éva
elnök
PSZ Heves Megyei Szervezete

A november 22-ei tüntetésen átadott petíció

Mi, akik 2014. november 22-én – a Magyar Közoktatás Napján –, gyermekeink és az ország jövőjének megmentése érdekében közös cselekvésre határoztuk el magunkat. Szabad meggyőződéssel és szilárd elhatározással arra a következtetésre jutottunk, hogy – a tanítás és a tanulás szabadságának helyreállítása, az oktatás rendszerének az esélyteremtés szolgálatába állítása érdekében – megfogalmazzuk követeléseinket, és eljuttatjuk azokat

– Áder Jánoshoz, a Magyar Köztársaság Elnökéhez,
– Kövér Lászlóhoz, a Magyar Parlament Elnökéhez,
– Orbán Viktorhoz, a Magyar Kormány Miniszterelnökéhez,

cselekvésre szólítva fel őket mint a Magyar Köztársaság felelős vezetőit.

MIT KÍVÁNNAK AZ ÖSSZEGYŰLTEK?

           1. Követeljük, a Kormány kiemelten foglalkozzon a gyermekszegénységgel, és tegyen konkrét javaslatot annak felszámolására. Ehhez a költségvetésben nevesítetten tervezze meg a szükséges fedezetet, hogy a családvédelem, a gyermekvédelem és a köznevelés rendszere egymással összefogva és összehangolva segíteni tudjon a rászoruló gyermekeknek. Az intézkedés terjedjen ki arra is, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyermek se veszítse el a továbbtanulás lehetőségét!

           2. Követeljük, a köznevelési intézményekben a nevelő-oktató munkát segítők, a technikai, adminisztratív feladatokat ellátók keresetnövekedéséhez a költségvetés biztosítson fedezetet! A keresetek igazodjanak a végzettséghez és a munkában eltöltött évek számához!

           3. Követeljük, a Kormány tegyen eleget a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel való érdekegyeztetési kötelezettségének!

           4. Követeljük, a Kormány az elmúlt két év tapasztalata alapján vizsgálja felül a köznevelési rendszer működését! A szakszervezetek és a szakmai szervezetek véleményének a figyelembevételével végezze el a szükséges korrekciókat!

            5. Követeljük, ne folytassák a köznevelés rendszerének további átalakítását előzetes hatástanulmányok és érdemi egyeztetések nélkül!

            6. Követeljük, a Kormány hozza nyilvánosságra a szakképzés és a Klik átalakításának a tervezetét!

            7. Követeljük, a Parlament jelen formájában ne fogadja el a 2015. évi költségvetési törvényjavaslatot!

            8. Követeljük, a Parlament kötelezze a Kormányt annak részletes bemutatására, hogy a köznevelés intézményrendszerének zavartalan működéséhez milyen összeg szükséges, és azt építse be a költségvetésbe!

 

Budapest, 2014. november 22.

A demonstráció résztvevői nevében:
Galló Istvánné
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

A petíció letölthető PDF formátumban is:
PETICIO-2014-11-22

Demonstráció

MINDENKIHEZ!

PEDAGÓGUSOK, OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ
ALKALMAZOTTAK, SZÜLŐK, DIÁKOK!

MINDENKI, AKIT KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL ÉRINT
A MAGYAR OKTATÁS!

KÖZÖS CSELEKVÉSRE, KÖZÖS FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉG!

Ha a Parlament jelenlegi formájában fogadja el a kormány által beterjesztett jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, benne a köznevelést hátrányosan érintő változtatásokat, vissza­fordít­hatatlanul tönkreteszi gyermekeink és az ország jövőjét!

Ez az utolsó pillanat!
Ha most ezt nem akadályozzuk meg, nem lesz több esélyünk!

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
2014. NOVEMBER 22-ÉN 14 ÓRÁTÓL DEMONSTRÁCIÓT TART BUDAPESTEN.

Gyülekezés: 13 órától a Széchenyi István téren (a Magyar Tudományos Akadémia előtt). Nagygyűlés 14:30-kor
a Szalay utcában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt.

További részletek a demonstrációról

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/312841998916133/

 

A demonstrációval kapcsolatos dokumentum letölthető az alábbi linken:
Felhívás 2014.11.22.PDF

Forrás: http://www.pedagogusok.hu/node/999