Változás – ügyfélfogadás

Kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. április 24-én pénteken és 27-én hétfőn szakmai továbbképzés miatt irodánkban (3300 Eger, Klapka Gy. u. 5/b.) az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

A november 22-ei tüntetésen átadott petíció

Mi, akik 2014. november 22-én – a Magyar Közoktatás Napján –, gyermekeink és az ország jövőjének megmentése érdekében közös cselekvésre határoztuk el magunkat. Szabad meggyőződéssel és szilárd elhatározással arra a következtetésre jutottunk, hogy – a tanítás és a tanulás szabadságának helyreállítása, az oktatás rendszerének az esélyteremtés szolgálatába állítása érdekében – megfogalmazzuk követeléseinket, és eljuttatjuk azokat

– Áder Jánoshoz, a Magyar Köztársaság Elnökéhez,
– Kövér Lászlóhoz, a Magyar Parlament Elnökéhez,
– Orbán Viktorhoz, a Magyar Kormány Miniszterelnökéhez,

cselekvésre szólítva fel őket mint a Magyar Köztársaság felelős vezetőit.

MIT KÍVÁNNAK AZ ÖSSZEGYŰLTEK?

           1. Követeljük, a Kormány kiemelten foglalkozzon a gyermekszegénységgel, és tegyen konkrét javaslatot annak felszámolására. Ehhez a költségvetésben nevesítetten tervezze meg a szükséges fedezetet, hogy a családvédelem, a gyermekvédelem és a köznevelés rendszere egymással összefogva és összehangolva segíteni tudjon a rászoruló gyermekeknek. Az intézkedés terjedjen ki arra is, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyermek se veszítse el a továbbtanulás lehetőségét!

           2. Követeljük, a köznevelési intézményekben a nevelő-oktató munkát segítők, a technikai, adminisztratív feladatokat ellátók keresetnövekedéséhez a költségvetés biztosítson fedezetet! A keresetek igazodjanak a végzettséghez és a munkában eltöltött évek számához!

           3. Követeljük, a Kormány tegyen eleget a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel való érdekegyeztetési kötelezettségének!

           4. Követeljük, a Kormány az elmúlt két év tapasztalata alapján vizsgálja felül a köznevelési rendszer működését! A szakszervezetek és a szakmai szervezetek véleményének a figyelembevételével végezze el a szükséges korrekciókat!

            5. Követeljük, ne folytassák a köznevelés rendszerének további átalakítását előzetes hatástanulmányok és érdemi egyeztetések nélkül!

            6. Követeljük, a Kormány hozza nyilvánosságra a szakképzés és a Klik átalakításának a tervezetét!

            7. Követeljük, a Parlament jelen formájában ne fogadja el a 2015. évi költségvetési törvényjavaslatot!

            8. Követeljük, a Parlament kötelezze a Kormányt annak részletes bemutatására, hogy a köznevelés intézményrendszerének zavartalan működéséhez milyen összeg szükséges, és azt építse be a költségvetésbe!

 

Budapest, 2014. november 22.

A demonstráció résztvevői nevében:
Galló Istvánné
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

A petíció letölthető PDF formátumban is:
PETICIO-2014-11-22

Demonstráció

MINDENKIHEZ!

PEDAGÓGUSOK, OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ
ALKALMAZOTTAK, SZÜLŐK, DIÁKOK!

MINDENKI, AKIT KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL ÉRINT
A MAGYAR OKTATÁS!

KÖZÖS CSELEKVÉSRE, KÖZÖS FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉG!

Ha a Parlament jelenlegi formájában fogadja el a kormány által beterjesztett jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, benne a köznevelést hátrányosan érintő változtatásokat, vissza­fordít­hatatlanul tönkreteszi gyermekeink és az ország jövőjét!

Ez az utolsó pillanat!
Ha most ezt nem akadályozzuk meg, nem lesz több esélyünk!

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
2014. NOVEMBER 22-ÉN 14 ÓRÁTÓL DEMONSTRÁCIÓT TART BUDAPESTEN.

Gyülekezés: 13 órától a Széchenyi István téren (a Magyar Tudományos Akadémia előtt). Nagygyűlés 14:30-kor
a Szalay utcában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt.

További részletek a demonstrációról

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/312841998916133/

 

A demonstrációval kapcsolatos dokumentum letölthető az alábbi linken:
Felhívás 2014.11.22.PDF

Forrás: http://www.pedagogusok.hu/node/999

Felhívás transzparens-készítő versenyre!

Mint azt már a honlapunkról ti is tudjátok, a Pedagógusok Szakszervezete „Mentsük meg az oktatást, mentsük meg a jövőnket!” jelszóval tüntetést tart a Magyar Közoktatás Napján, november 22-én. A demonstráció transzparensek nélkül elképzelhetetlen! Ezért a Pedagógusok Szakszervezete transzparens-készítő versenyt hirdet. A versenyben egyénként de tantestületként is részt lehet venni! Azt kérjük, rövid, velős, de nem bántó és nem obszcén felirat-terveiteket legkésőbb november 15-éig küldjétek el a pedlap@pedagogusok.hu, illetve a psz@pedagogusok.hu e-mail címre. A PSZ Országos Irodája az oktatás és az iskola, a gyerek és a szülő helyzetét, gondjait egy mondatban összefoglaló legszellemesebb, a helyzetre leginkább jellemző feliratát elkészíti!

Budapest, 2014. november 11.

Millei Ilona
a Pedagógusok Lapja főszerkesztője