A november 22-ei tüntetésen átadott petíció

Mi, akik 2014. november 22-én – a Magyar Közoktatás Napján –, gyermekeink és az ország jövőjének megmentése érdekében közös cselekvésre határoztuk el magunkat. Szabad meggyőződéssel és szilárd elhatározással arra a következtetésre jutottunk, hogy – a tanítás és a tanulás szabadságának helyreállítása, az oktatás rendszerének az esélyteremtés szolgálatába állítása érdekében – megfogalmazzuk követeléseinket, és eljuttatjuk azokat

– Áder Jánoshoz, a Magyar Köztársaság Elnökéhez,
– Kövér Lászlóhoz, a Magyar Parlament Elnökéhez,
– Orbán Viktorhoz, a Magyar Kormány Miniszterelnökéhez,

cselekvésre szólítva fel őket mint a Magyar Köztársaság felelős vezetőit.

MIT KÍVÁNNAK AZ ÖSSZEGYŰLTEK?

           1. Követeljük, a Kormány kiemelten foglalkozzon a gyermekszegénységgel, és tegyen konkrét javaslatot annak felszámolására. Ehhez a költségvetésben nevesítetten tervezze meg a szükséges fedezetet, hogy a családvédelem, a gyermekvédelem és a köznevelés rendszere egymással összefogva és összehangolva segíteni tudjon a rászoruló gyermekeknek. Az intézkedés terjedjen ki arra is, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyermek se veszítse el a továbbtanulás lehetőségét!

           2. Követeljük, a köznevelési intézményekben a nevelő-oktató munkát segítők, a technikai, adminisztratív feladatokat ellátók keresetnövekedéséhez a költségvetés biztosítson fedezetet! A keresetek igazodjanak a végzettséghez és a munkában eltöltött évek számához!

           3. Követeljük, a Kormány tegyen eleget a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel való érdekegyeztetési kötelezettségének!

           4. Követeljük, a Kormány az elmúlt két év tapasztalata alapján vizsgálja felül a köznevelési rendszer működését! A szakszervezetek és a szakmai szervezetek véleményének a figyelembevételével végezze el a szükséges korrekciókat!

            5. Követeljük, ne folytassák a köznevelés rendszerének további átalakítását előzetes hatástanulmányok és érdemi egyeztetések nélkül!

            6. Követeljük, a Kormány hozza nyilvánosságra a szakképzés és a Klik átalakításának a tervezetét!

            7. Követeljük, a Parlament jelen formájában ne fogadja el a 2015. évi költségvetési törvényjavaslatot!

            8. Követeljük, a Parlament kötelezze a Kormányt annak részletes bemutatására, hogy a köznevelés intézményrendszerének zavartalan működéséhez milyen összeg szükséges, és azt építse be a költségvetésbe!

 

Budapest, 2014. november 22.

A demonstráció résztvevői nevében:
Galló Istvánné
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

A petíció letölthető PDF formátumban is:
PETICIO-2014-11-22