A Pedagógusok Szakszervezete XXXI. Kongresszusának záróközleménye

A Pedagógusok Szakszervezete XXXI. Kongresszusának záróközleménye
A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) kongresszusa – a szervezet 100 éves múltjával a háta mögött – ismét kinyilvánítja: az ország fejlődése és jövője a jól működő oktatási rendszertől függ. Minőségi képzés, oktatás nélkül a sokat hangoztatott versenyképesség is veszélybe kerülhet.


Ám nem lehet jó az oktatás ott, ahol a pedagógusok bére nemzetközi összehasonlításban is megalázóan alacsony, munkaterhük viszont az Európai Unióban az egyik legmagasabb. A nevelést és oktatást segítők, továbbá technikai dolgozók évek óta szinte éhbérért látják el nagyobb megbecsülésért kiáltó feladataikat.


A XXI. században – csupán szavakban – elvárt minőségi oktatást nem lehet XIX. századi módszerekkel és eszközökkel megvalósítani. A diákok sem készülhetnek fel az élethosszig való tanulásra, ha elavult lexikális tudást követelnek tőlük az állami „egyentankönyvekből”.


A PSZ követeli, hogy csökkentsék a diákok munkaterheit, ezen kívül vegyék figyelembe a gyermekek egyéni fejlődési sajátosságait a beiskolázásnál!
A PSZ továbbra is követeli, hogy állítsák vissza a szabad tankönyvválasztást, adják vissza a tanároknak a tanítás módszertani szabadságát!


A Pedagógusok Szakszervezete ismét határozottan tiltakozik az ellen, hogy a szakképzést kiszakítsák a köznevelés rendszeréből!


Ez utóbbi kormányzati szándék is bizonyítja, hogy közmegegyezés nélkül, ad hoc jelleggel nem lehet átalakítani a közoktatás rendszerét, mert annak a jövő munkavállalói, a mai diákok lesznek a kárvallottjai, vagyis az egész társadalom.


A PSZ követeli, hogy a kormány tartsa be a szakmai és szociális párbeszéd eredményeként született megállapodásokat!


A PSZ és a pedagógustársadalom türelme is elfogyott, ez is indokolja, hogy a kormány rövid időn belül határozott lépéseket tegyen az oktatás valamennyi dolgozója fizetésének emeléséért, munkaterheinek csökkentéséért, társadalmi megbecsültsége növeléséért!


A PSZ XXXI. Kongresszusa úgy döntött: amennyiben a Kormány a Magyar Közoktatás Napjáig (2019. november 22.) nem teljesíti a pedagógusok követeléseit, ezek érvényesítésére ősszel tüntetést, de ha ez sem elég, 2020 januárjában országos sztrájkot szervez.

Budapest, 2019. szeptember 22.