A PSZ története

A Pedagógusok Szakszervezete története

A magyar tanítók hivatásrendi szerveződése a XVIII. század végén kezdődött. Ekkor  „olyan alárendelt, korlátozott, anyagilag szegényes állapotban sínylődtek a tanítók, hogy mint a jobbágyokat, őket sem tartotta méltónak senki a testületté alakulásra.”

A tanítóegyletek mozgalma a reformkorban indult. Az 1840-es évek elején már 15 tanítóegyesületet tartottak számon. Kiemelkedett közülük a pesti evangélikus tanárok szakmai szervezkedése. E körből jött létre 1843-ban a Magyar Nevelési Társulat, mely meghatározó volt az első egyetemes tanítói gyűlés összehívásában.

A tanító és a tanármozgalmak követelései sürgették: az iskolai tevékenység közszolgálati jellegének az elismerését és az ehhez kapcsolódó állami garanciák megteremtését.

Az első lépés 1875-ben a tanítók és a tanárok nyugdíjazásában hozott előrelépést és elrendelték el az „országos nyugdíj- és gyámintézet” állítását.

A több évtizedes panaszok orvoslására 1893-ra megteremtették az egységes közalkalmazotti státust.

1907-es törvény egységesen állapította meg a tanítói fizetéseket és kidolgozta a pótlékok rendszerét. A tanítóegyletek működését szabályozó miniszteri rendelet a szakmai feladatokat állította előtérbe, azzal a céllal, hogy az érdekvédelmi funkciók háttérbe szoruljanak. Trefort Ágoston oktatási miniszter is elutasította a tanítók szervezkedésének, politikai fellépésének gondolatát. Parlamenti hozzászólásában a következőket mondta: „Nagyon szeretem, ha a tanítók bizonyos mérvben a politikával is foglalkoznak, de mennél többet tanácskozik a tanító, annál kevesebbet tanul és tanít.”

A tanítóegyletek és tanítógyűlések kezdeményezései közül a legjelentősebb a Magyarországi Tanítók Eötvös Alapja. Az Eötvös Alap szociális segélyt kínált tagjainak, ösztöndíjakat, támogatást, internátusi ellátást a továbbtanuló gyermekeknek, árvaellátást, temetési segélyt, továbbá üdülőházakat, vendégházakat tartott fenn.

1904-ben a tanítóság önvédelme nyilvánult meg a tanítógyűlésen, amelyen követelték, hogy a pártpolitikát zárják ki az egyesületek munkájából.

1911. december 8-án – történelmünk folyamán először – a tanítók és tanárok a Parlament elé vonultak, hogy követeljék anyagi helyzetük rendezését.

1918. december 30-án megalakult Magyarországi Tanítók Szakszervezete. E szervezetet 1919. augusztusában betiltották és 1945-ig a közszférában nem működhettek szakszervezetek, csak szakmai egyesületek.

1945. februárjában Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete néven újjáalakult a szervezet.

A PSZ kongresszusait az 1946-os I. Kongresszustól számozzák. A szervezet neve ezután is többször változott: 1950. május és 1950. december között: Magyar Pedagógusok Szakszervezete, 1950. december és 1956. október 23. között: Pedagógusok Szakszervezete, 1956. november és 1957. december között: Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete, 1958-tól Pedagógusok Szakszervezete.

1990. tavaszán a PSZ úgy döntött, nem csatlakozik az MSZOSZ szakszervezeti szövetséghez. Ez év júniusában a PSZ közreműködésével megalakult a közszféra érdekvédelmi konföderációja, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, közismert rövidítéssel a SZEF.

A PSZ kezdeményezése alapján 1991-től minden év november 22-én ünnepeljük a Magyar Közoktatás Napját.

A PSZ 1992-ben alapította a szakszervezeti tevékenység elismerésére, az Eötvös József-emlékérmet és Eötvös József-emlékplakettet.

Létrehozta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) az egyetemi szintű közoktatási és szakszervezeti vezetőképzést.

A PSZ folyóirata a Pedagógusok Lapja, mely a közoktatás és a szakszervezet aktuális kérdéseivel foglalkozik.

A PSZ kapcsolatokat tart más országokban működő pedagógus-szakszervezetekkel. Alapító tagja a világ pedagógus szakszervezeteit tömörítő Oktatási Internacionálénak (International Education – IE) és 2004 januártól, teljes jogú tagja az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának (ETUCE). Részt vesz az Európai Unióban folyó szociális párbeszédben és ágazati érdekegyeztetésében.

Elhangzott a PSZ. megalakulásának 90. évfordulóján, 2008. december 11-én Egerben tartott rendezvényen.