Golden Gate Global Zrt

TÁJÉKOZTATÓ

EGYEDI BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSRŐL A PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET TAGJAI RÉSZÉRE

Amikor a dolgok rendben mennek, ritkán törődünk azzal, hogy az életben történhetnek olyan események, amelyek veszélyeztetik saját vagy szeretteink jólétét és anyagi biztonságát. Ahhoz, hogy megfelelően felkészüljünk a fent említett események bekövetkezésére, érdemes előre gondoskodnunk saját és a családunk védelméről.

Egy baleset bekövetkezése a családot súlyos anyagi következmények elé állíthatja, melyek megelőzhetőek, az általunk kínált egyedileg kidolgozott balesetbiztosítással, amely:

 • Kizárólag a Pedagógus Szakszervezet tagjai és házastársa, élettársa részére érhetők el.
 • Összegbiztosítás, amely garantált összeget nyújt a biztosítási esemény bekövetkeztekor.
 • A házastársa kiterjesztve is megfelelő áron, kiemelkedő szolgáltatás csomag érhető el, mely esetekben mindkét fél részéről megjelölhető kedvezményezett is gyorsabb kiszolgálás érdekében.
 • Jelen szerződés, mivel az élet „ára” nem meghatározott teljesen független, mind a meglévő egyéni életbiztosításoktól, mind a sok megyére kiterjedt szakszervezet által fizetett csoportos balesetbiztosítástól (azaz mindegyik szerződés külön-külön is térít, amennyiben valamely sajnálatos szolgáltatási esemény bekövetkezik).

Amennyiben hasonló konstrukciójú balesetbiztosítást szeretne egyénileg megkötni más biztosítónál, a jelenleginél jóval magasabb áron lenne rá lehetősége. Két főre és a csomagnak megfelelő kockázatokkal akár 80%-kal kedvezőbb díjjal veheti igénybe a biztosítást, mint más piaci szereplő esetében.

A balesetbiztosítás feltételeinek lényeges elemei:

 • A világ bármely országában bekövetkezett eseményekre kiterjed a nap 24 órájában.
 • Minden kockázatra a következő hónapfordulótól nyújt fedezetet, azzal, hogy a díjfizetés is akkortól kezdődik, függetlenül attól, hogy az adott hónapban mikor csatlakozott a szakszervezeti tag.
 • A biztosított kockázatviselése a tagság elvesztése esetén megszűnik.
 • A biztosítási díj éves díjban fizetendő, első díja utalással, a további díjak csoportos beszedéssel.
 • Várakozási idő a baleseti elemekre nincs, a nem baleseti elemekre egy hónap.
 • A biztosítottaknál a megkötés pillanatában már ismert, meglévő betegségekre nem terjed ki a szolgáltatás.
 • Maximális belépési kor 69 év.
 • A biztosítottaknál a megkötés pillanatában már ismert, meglévő betegségekre nem terjed ki a szolgáltatás (előzménykockázat vizsgálat PTK szerint öt év).
 • A kockázatviselés nem terjed ki extrém sporttevékenységre.
 • Biztosított nem lehet rokkantnyugdíjas, nem részesülhet rehabilitációs járadékban.

Szakszervezeti tagok és vele együtt élő házastárs, élettárs biztosítottak szolgáltatásai

KockázatBiztosítás összeg (Ft)
Bármely okú halál500 000
Baleseti eredetű halál esetén további1 500 000
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
11-51 % arányos szolgáltatás2 500 000
51 % felett arányos szolgáltatás5 000 000
baleseti maradandó egészségkárosodás esetén átképzés költsége500 000
51 % feletti baleseti maradandó egészségkárosodás esetén segédeszköz költsége500 000
Baleseti eredetű műtét arányos térítés
1. csoport – 100%500 000
2. csoport – 75 %375 000
3. csoport – 50%250 000
4. csoport – 25 %125 000
5. csoport – 10 %50 000
Baleseti eredetű égés, arányos térítés 100 %500 000
Folyamatos 28 napot meghaladó baleseti keresőképtelenség egyszeri egyösszeg50 000
Baleseti kórházi ápolás 1- 365 napig, napi15 000
Csonttörés, csontrepedés szolgáltatás egyszeri fix összeg50 000
Teljes és végleges nem rehabilitálható munkaképtelenség3 000 000

Példa: A biztosított személyt baleset éri, sérülés miatt 12 napot kórházban tölt, műtétre szorul, úgy a bejelentést követően az alábbi szolgáltatásra tarthat igényt

 • Kórházi ápolás baleseti okokból                                                           12 x 15.000 Ft
 • Műtéti térítés baleseti okból                                                                  375.000 Ft
 • Balesetből adódó csonttörés                                                                 50.000 Ft
 • Összesen tehát 605.000 Ft értékben szolgáltat a biztosító.

A szerződéskötési folyamat menete:

 1. A biztosításba belépni kívánó szakszervezeti tag vagy házastársa a megyei vezetőtől igényelhető Biztosítotti nyilatkozatot kitölti és aláírja, ezzel jelezve belépési szándékát. Kérjük a nyilatkozat pontos kitöltését, kiemelt figyelmet fordítva a biztosított elérhetőségeinek megadására is.

A megyei vezető ezt a nyilatkozatot és a tagsági igazolást elküldi a Golden Gate Global Zrt. részére szkennelve a psz@gggl.hu címre, a tárgyban fel kell tüntetni: Belépés Union-biztosított neve (pl. Union – Minta Béláné). (Ha a tagsági igazolást megszerzi az új belépő, akkor akár mindent Ő intézhet, nem kell befolynia a megyei vezetőknek.)

A vezető az új belépőknek a továbbiakban a szükséges dokumentumokat átadja: Csoportos beszedési nyilatkozat és Kedvezményezett jelölő adatlap.

 1. A megyei vezetők által beküldött fent jelölt dokumentumok megérkezése után a GGGL Zrt. munkatársa felveszi a kapcsolatot az új belépővel és generáltat a biztosítása számára egy ajánlatszámot (ha a házastárs is belép a biztosításba, akkor kettő ajánlatszámot).

Ezután a belépő teendői:

 • elutalni az első éves díjat, az utaláskor a közleményben a megadott ajánlatszámot kell feltűntetni,
 • kitölteni a csoportos beszedési nyilatkozatot, közleménybe a megadott ajánlatszámot kell feltüntetni,
 • amennyiben szeretne külön kedvezményezettet megjelölni haláleseti szolgáltatásra, akkor töltse ki a Kedvezményezett jelölő adatlapot is.

A GGGL Zrt. részére az új belépő ezután elküldi a Csoportos beszedési nyilatkozatot és a Kedvezményezett jelölő adatlapot szkennelve, valamint az első díj átutalásáról egy igazolást (ez lehet egy lementett fájl, képernyőfotó, telefonnal lefényképezett dokumentum, stb.) a psz@gggl.hu címre. Ha a szkennelésben és küldésben segítségre van szüksége, akkor azt kérheti a megyei vezetőtől.

Fontos! A biztosítás kezdete az aláírást követő hónap 1. napja lesz, de csak abban az esetben, ha a dokumentumok beküldés és a befizetés megtörténik adott hónap utolsó napjáig.

Végül az összes dokumentumot:

 • eredeti Biztosítotti nyilatkozat,
 • Csoportos beszedési nyilatkozat biztosító példánya (2. oldal),
 • eredeti Kedvezményezett jelölő adatlap

postai úton küldje el a belépő Golden Gate Zrt. székhelyére.

Golden Gate Global  Zrt. elérhetőségek:

Postacím:           Golden Gate Global zrt. 7623 Pécs, József A. u. 19.

E-mail:                psz@gggl.hu

Telefon:              +36-72-214-687

Kollégáink:        Tóthné Vati Zsuzsanna kárügyintéző; telefon: +36 30 655 0304

A balesetbiztosítás feltételeinek lényeges elemei:

A 69. életév betöltését követően a biztosítottakra csak a balesetbiztosítási fedezetek vonatkoznak.
Kárbejelentési folyamat:

 • Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány kitöltése,
 • A betegség vagy baleset függvényében ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés csatolása,
 • Szakszervezeti tagsági igazolás.

A kárbejelentéseket is a megyei vezető továbbítja a psz@gggl.hu e-mail címre.

Letölthető dokumentumok:

Csoportos élet-, és balesetbiztosítás az alábbi megyékben az aktív és nyugdíjas (70 éves korig) tagok számára

Pedagógusok Szakszervezete

– Baranya Megyei Szervezete
– Bács-Kiskun Megyei Szervezete
– Békés Megyei Szervezete
– Budapesti Szervezete
– Fejér Megyei Szervezet
– Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
– Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
– Heves Megyei Szervezete
– Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
– Nógrád Megyei Szervezete
– Somogy Megyei Szervezete
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
– Zala Megyei Szervezete

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE (PSZ) TAGJAI RÉSZÉRE

Az alábbi tájékoztató azért készült, hogy a PSZ tagjait informálja a Szakszervezet által a részükre kötött csoportos élet-,  balesetbiztosítás- és egészségbiztosítás részleteiről. Amennyiben a megyei szervezet csatlakozott a keretszerződéshez, a tagjai automatikusan biztosítva vannak az Union Biztosító , UNION-Kompakt Csoportos élet-, baleset-, egészségbiztosítás szerződésben.

A biztosítási fedezet 70 éves korig minden biztosítottra kiterjed, azzal a fedezet szűkítéssel, hogy a nyugdíjasokra a baleseti keresőképtelenség, baleseti, és betegségi kórházi napi térítés, baleseti és betegségi műtéti térítés  nem vonatkozik.

A megkötött csoportos élet-, és balesetbiztosítási szerződés egy olyan biztosítás, mely megfelelő segítséget nyújthat a szakszervezeti tagok életkörülményeinek, vagy munkaképességének megváltoztatása esetén. Tehát ha egészségük baleset vagy betegség miatt esetlegesen megromlik, az nem csak jövedelem kieséshez vezethet, de számost többletkiadás is jelentkezhet. Ez a biztosítás ilyen élethelyzetben nyújt anyagi segítséget (ezt az alábbiakban példával is szemléltetjük).

A biztosítási szerződés az alábbi táblázatban felsorolt szolgáltatásokat tartalmazza.

A biztosító szolgáltatásához kapcsolódó ügyfél tájékoztató példa szövege:

Példa aktív szakszervezeti tag esetén: Csukló törése esetén a bejelentést követően 20.000 Ft-ot fizet a biztosító.

De ha a csonttörés balesetből ered és csuklóprotézist kell beültetni, melyet műteni szükséges és emiatt a tag 5 napot kórházban tölt, majd még 15 napig (összesen 20) táppénz van, akkor a biztosító az alábbiak szerint térít:

csonttörés                                 20.000 Ft

műtéti térítés (100%)               50.000 Ft

5 nap kórházi tartózkodás       2.000 Ft * 5 nap =10.000 Ft

15 napon túli táppénz               30.000 Ft

Összesen tehát 110.000 Ft értékben szolgáltat a biztosító

Műtéti térítés kockázat

4.8.1. Amennyiben a biztosítottnak a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező balesete miatt a gyógyulása és állapotromlásának megakadályozása érdekében szükségessé váló, a biztosító által meghatározott mértéket meghaladó súlyosságú műtétet végeznek, úgy a biztosító kifizeti az adott súlyosságú csoportba sorolt baleseti műtét kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét.

4.8.2. A műtétek súlyossági besorolását a biztosító szakorvosa objektív feltételek alapján vonatkozó szabályzatok, és szakmai irányelvek alapján a biztosított szakorvosi dokumentációja, szükség esetén személyes vizsgálata alapján határozza meg.

A műtétek besorolása

A teljes körű műtéti besorolás bemutatására nincs lehetőség tekintettel arra, hogy azoknak szinte végtelen számú módja, módszere, kombinációja van. A biztosító alapvető törekvése, hogy a műtéti térítések meghatározásakor a lehetőségek határain belül az alábbiakban ismertetésre kerülő besorolás alapul vételével járjon el.

I. csoport (100% mértékű térítés)

– a szervezet üregrendszerein belül elhelyezkedő anatómiai képletek sérülései miatt szükségessé váló és az üregrendszer falának megnyitásával végzett műtéti megoldások (koponya, nyak, mellkas, has, medence, gerincoszlop),
– az ujjak kivételével végzett baleseti eredetű végtagcsonkolások függetlenül attól, hogy a csonkolódott végtag rész visszaültetése megtörtént-e, és milyen a funkcionális végeredmény,
– a törzsből kilépő fő ér- és idegképletek sérülése miatt végzett helyreállító műtétek (kivéve a csuklóízület, illetve bokaízület kezdő részeitől perifériásan elhelyezkedő ér- és idegképletek),
– a műtétet igénylő II-III. fokú égési sérülések, ha az égési felszín a testfelület 40%-át (eléri).

II. csoport (75% mértékű térítés)

– a nyílt és zárt, nagy ízületekbe (váll, könyök, csukló, csípő, térd, boka) hatoló és ízületen kívüli (felkar-, alkar-, comb-, lábszár-) törések.
– a nagy kiterjedésű, roncsolással, szövethiánnyal járó lágyrész sérülések, ahol műtéti sorozat, szövetpótlás végzésére van szükség.
– a műtétet igénylő II-III. fokú égési sérülések, ha az égési felszín a testfelület 5%-ánál nagyobb, de a 40%-át nem éri el.

III. csoport (50% mértékű térítés)

– az orvosi szakma szabályai által dokumentált friss ízületi szalagszakadások, ín, inak szakadása
– a csuklóízület, illetve bokaízület kezdő részeitől perifériásan elhelyezkedő ér- és idegképletek helyreállító műtétei,
– a kéz és láb ujjainak amputációval járó csonkolásos sérülése(k),
– az ujjak perifériás idegvarrata(i).

IV. csoport: Csőtükrözéssel végzett egyéb műtétek (25% mértékű térítés)

A biztosítottnak a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező akut balesete miatt elvégzett műtéte a térdekre irányuló műtéteket kivéve.

V. csoport: Csőtükrözéssel végzett térd műtétek (10% mértékű térítés)

A biztosítottnak a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező akut balesete miatt a térdízület csőtükrözéses eljárással végzett, terápiás célú műtéte.
– belső fémrögzítés eltávolítása
– kézfej-, lábfej-, ujjsérülések és törések rekonstrukciós műtétei

4.8.4. Nem téríthető beavatkozások:
– bőrvarratok,
– dróttal történő húzatás,
– korábban meglévő, ortopéd jellegű elváltozások baleset kapcsán történő terápiája, műtéte,
– az emberi szervezet típusos helyeinek sérvesedése miatti műtétek,
– a kóros csontszerkezeti elváltozásból adódó csonttörés stabilizáló műtéte,
– baleseti eseménnyel összefüggésbe nem hozható beavatkozások,
– idegen anyag eltávolítása testüregből.

4.8.5. Egy baleseti eseményből maximálisan a biztosítási összeg 100%-át fizeti ki a biztosító.

4.8.6. Amennyiben egy műtét során egy időben több sebészeti beavatkozás szükséges, akkor a biztosító a legmagasabb besorolású műtét alapján állapítja meg a szolgáltatást.